Struktura programu

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PROGRAMU
MINISTERSTWO ZDROWIA
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków - wzajemne zależności między zespołami
ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY       RADA PROGRAMOWA
NARODOWY INSTYTUT LEKÓW
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków - wzajemne zależności między zespołami
PODZESPOŁY TEMATYCZNE
JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków - wzajemne zależności między zespołami
REGIONALNE RADY PROGRAMOWE
ZESPOŁY EKSPERTÓW
WSPARCIE WŁAŚCIWYCH TOWARZYSTW NAUKOWYCH