Warsztaty dla lekarzy rodzinnych i innych praktykujących w lecznictwie otwartym oraz pielęgniarek i położnych na temat zasad racjonalnej antybiotykoterapii, diagnostyki i profilaktyki zakażeń pn. „Wybrane zagadnienia terapii i diagnostyki zakażeń” 21 maja 2019 r., Białystok

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na warsztaty zorganizowane we współpracy z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny rodzinnej woj. podlaskiego Prof. dr hab. n.med. Sławomirem Chlabiczem.

REJESTRACJA

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Sala konferencyjna nr 115 (I piętro),

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Termin:

21 maja 2019 r.


Warsztaty dla specjalistów w ochronie zdrowia, innych niż lekarze w tym pielęgniarek i mikrobiologów w zakresie zasad racjonalnej antybiotykoterapii 25 kwietnia 2019 r.

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na warsztaty nt. „Epidemiologii i kontroli zakażeń wywoływanych przez pałeczki Gram-ujemne”.

REJESTRACJA

Miejsce

Pałac Staszica, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Termin:

25 kwietnia 2019 r.


Udział w warsztatach jest bezpłatny (uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu i noclegu) .


Warsztaty dla lekarzy chirurgów dotyczących profilaktyki, diagnostyki i terapii zakażeń 8-9 marca 2019 r.

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na dwudniowe warsztaty dla lekarzy chirurgów dotyczących profilaktyki, diagnostyki i terapii zakażeń.

REJESTRACJA

Miejsce:
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Termin:
8-9 marca 2019 r.

Udział w warsztatach jest bezpłatny (uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu i noclegu) .


Certyfikaty warsztatów NPOA „Szkoła Mikrobiologii”

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (5.02.2019) przystępujemy do przesyłania drogą e-mailową certyfikatów uczestnictwa w warsztatach NPOA Szkoła Mikrobiologii / 2018 (zadanie 2.7). Przypominamy, że certyfikaty otrzymają tylko te osoby, które po wysłuchaniu każdego z wykładów wypełniły ankietę z pytaniami dotyczącymi danej prezentacji.

Elżbieta Stefaniuk, dr n.med.