Featured Warsztaty na temat diagnostyki mikrobiologicznej i oznaczania lekowrażliwości „Szkoła mikrobiologii klinicznej 2021” (platforma e-learningowa)

Termin: 29.11 – 15.12 2021 r.

Warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, obejmują dwie sesje tematyczne:

  • SESJA I – Interpretacja wyników badań mikrobiologicznych w oparciu o EUCAST
  • SESJA II – Oporność na antybiotyki patogenów wywołujących zakażenia pozaszpitalne

PROGRAM WARSZTATÓW


Featured UWAGA!

Informujemy, że od 2021 roku wybrane zadania Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków  realizowane są w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.