Featured UWAGA!

Informujemy, że od 2021 roku wybrane zadania Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków  planowane są do realizacji w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Obecnie trwa procedowanie wniosku na realizację zadań. Wkrótce podamy szczegółowe informacje.


Featured Warsztaty „Szkoła mikrobiologii klinicznej” (platforma e-learningowa)

Termin: 27.10 – 16.11 2020 r.

W ramach warsztatów zorganizowano dwie sesje tematyczne:

  • SESJA I – Rekomendacje EUCAST 2020
  • SESJA II – Wykrywanie karbapenemaz u pałeczek Gram-ujemnych – część 2

Aktualizacja 19.11.2020: Prezentacje i prawidłowe odpowiedzi z obu sesji są dostępne na dysku google:

LINK DO FOLDERU Z PREZENTACJAMI I PYTANIAMI (SESJA 1)

LINK DO FOLDERU Z PREZENTACJAMI I PYTANIAMI (SESJA 2)


Featured Warsztaty na terenie szpitali

Informujemy, że w ramach współpracy szpitali z Narodowym Programem Ochrony Antybiotyków w 2020 r. wznowiliśmy organizację warsztatów dedykowanych problemom racjonalnej antybiotykoterapii i kontroli zakażeń w kontekście bieżących zagrożeń na ternie szpitali (zasady ich organizacji omawiane są indywidualnie z zachowaniem koniecznych zasad bezpieczeństwa wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej)

Warunkiem kwalifikacji szpitala jest:

  • przesłanie deklaracji przystąpienia do współpracy podpisanej przez dyrekcję szpitala (skan na adres: j.bysiek@nil.gov.pl i oryginał pocztą na adres z wzoru deklaracji)
  • uzupełnienie ankiety

Featured Warsztaty dla zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych

W związku z dużym zainteresowaniem dostępność prezentacji przedłużono do 11-go września

Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych i osoby zaangażowane w działania w tym obszarze

Ze względu na aktualną sytuacją epidemiologiczną warsztaty prowadzone są w formie e-learningowej

PROGRAM WARSZTATÓW

Termin – warsztaty podzielono na 3 bloki tematyczne dostępne online w różnych terminach ujętych w programie


Featured Warsztaty dla lekarzy rodzinnych i innych praktykujących w lecznictwie otwartym oraz pielęgniarek i położnych na temat zasad racjonalnej antybiotykoterapii, diagnostyki i profilaktyki zakażeń pn. „Wybrane zagadnienia terapii i diagnostyki zakażeń”

Warsztaty organizowane we współpracy z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny rodzinnej woj. podkarpackiego lek. med. Robertem Miazgą

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną warsztaty prowadzone są w formie e-learningowej

Termin: 15-22 czerwca 2020 r.