Biuletyn

Rok 2023zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia

Nr 2/2023 – Monitorowanie zużycia wybranych antybiotyków w Polsce w lecznictwie otwartym w roku 2022
Nr 1/2023 – Staphylococcus aureus – chorobotwórczość, antybiotykooporność, epidemiologia, perspektywa szczepionki

  • Biuletyny opublikowano 3 kwietnia 2024 r.

Rok 2022zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia

Nr 2/2022 – Oporność na antybiotyki w Polsce i Europie w 2021 roku – dane sieci EARS-Net
Nr 1/2022 – Streptococcus pneumoniae – czynniki zjadliwości, lekooporność i profilaktyka


Rok 2021zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia

Nr 2/2021 – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach’2021 – ważne inicjatywy edukacyjne w dobie narastającej oporności na antybiotyki
Nr 1/2021 – Mechanizmy oporności na antybiotyki β-laktamowe Haemophilus influenzae w świetle rekomendacji EUCAST


Biuletyny opracowane w latach 2011-2020 w ramach programu polityki zdrowotnej pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków”, finansowanego przez Ministra Zdrowia

Rok 2020

Nr 4/2020 – Narodowy Program Ochrony Antybiotyków – cele i realizacja
Nr 3/2020 – Oporność na antybiotyki w Polsce i Europie w 2019 r. – dane sieci EARS-Net
Nr 2/2020 – COVID-19 – nowa choroba
Nr 1/2020 – Podsumowanie aktualnych danych nt. konsumpcji antybiotyków w krajach Unii Europejskiej


Rok 2019

Nr 4/2019 – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach’2019
Nr 3/2019 – Znaczenie jakości diagnostyki mikrobiologicznej w opiece zdrowotnej
Nr 2/2019 – Lekooporność Streptococcus pneumoniae: częstość występowania, mechanizmy, znaczenie kliniczne
Nr 1/2019 – Podsumowanie aktualnych danych nt. konsumpcji antybiotyków w krajach Unii Europejskiej


Rok 2018

Nr 4/2018 – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach’2018
Nr 3/2018 – Oporność na antybiotyki w Polsce w 2017 roku – dane sieci EARS-Net
Nr 2/2018 – Candida auris – nowe zagrożenie ze strony drobnoustrojów
Nr 1/2018 – Podsumowanie aktualnych danych nt. konsumpcji antybiotyków w krajach Unii Europejskiej


Rok 2017

Nr 4/2017 – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach’2017
Nr 3/2017 – Antybiotykoterapia w położnictwie
Nr 2/2017 – Konsumpcja antybiotyków w latach 2014 – 2015 w lecznictwie zamkniętym w Polsce
Nr 1/2017 – Konsumpcja antybiotyków w latach 2010 – 2015 w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce


Rok 2016

Nr 4/2016 – Wiedza na temat stosowania antybiotyków i zjawiska antybiotykooporności – wyniki badania Special Eurobarometer 445
Nr 3/2016 – Podsumowanie aktualnych danych nt. oporności na antybiotyki w Unii Europejskiej.
Nr 2/2016 – Skomplikowany Pseudomonas aeruginosa – portret niezwykle groźnej bakterii.
Nr 1/2016 – Podsumowanie aktualnych danych nt. konsumpcji antybiotyków w krajach Unii Europejskiej


Rok 2015

Nr 4/2015 – Zakażenia Clostridium difficile – aktualny punkt widzenia
Nr 3/2015 – Propagowanie wiedzy na temat zjawiska antybiotykooporności w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach’2015
Nr 2/2015 – Monitorowanie zużycia antybiotyków – aktualne dane europejskie
Nr 1/2015 – PROBIOTYKI – za i przeciw


Rok 2014

Nr 4/2014 – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach’2014
Nr 3/2014 – Światowa Organizacja Zdrowia i Unia Europejska w przeciwdziałaniu zjawisku oporności bakterii na antybiotyki
Nr 2/2014 – Raport Światowej Organizacji Zdrowia nt. Oporności Drobnoustrojów (kwiecień 2014)
Nr 1/2014 – Kontrola zakażeń szpitalnych – higiena rąk


Rok 2013

Nr 4/2013 – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
Nr 3/2013 – Monitorowanie zużycia antybiotyków za pomocą metodologii ATC/DDD, jako jedno z narzędzi walki z antybiotykoopornością
Nr 2/2013 – Samoleczenie antybiotykami
Nr 1/2013 – Współpraca transatlantycka w aspekcie lekooporności drobnoustrojów


Rok 2012

Nr 4/2012 – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
Nr 3/2012 – MDR, XDR, PDR – Jednolite międzynarodowe definicje nabytej odporności drobnoustrojów na antybiotyki
Nr 2/2012 – Skutki oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe dla sektora medycznego i weterynaryjnego – perspektywa „Jedno zdrowie”
Nr 1/2012 – Rada Unii Europejskiej w sprawie profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną


Rok 2011

Nr 4/2011 – Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
Nr 3/2011 – Lekooporność bakterii
Nr 1-2/2011 – Mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki β-laktamowe