Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach

Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, Warszawa

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 listopada 2022 r.

Uczestnicy warsztatów rezerwują i opłacają przejazd i nocleg we własnym zakresie. W pobliżu miejsca warsztatów znajdują się hotele klasy turystycznej.

Termin: piątek, 18.11.2022 r.

PROGRAM WARSZTATÓW


Warsztaty na temat racjonalnej antybiotykoterapii

Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, Warszawa

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia  18 października.

Uczestnicy warsztatów rezerwują i opłacają przejazd i nocleg we własnym zakresie. W pobliżu miejsca warsztatów znajdują się hotele klasy turystycznej.

Termin: 28 – 29.10.2022 r

PROGRAM WARSZTATÓW


Warsztaty dla Zespołów ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, Warszawa

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia  29 sierpnia.

Uczestnicy warsztatów rezerwują i opłacają przejazd i nocleg we własnym zakresie. W pobliżu miejsca warsztatów znajdują się hotele klasy turystycznej.

Termin: 09 – 10.09.2022 r

PROGRAM WARSZTATÓW