UWAGA!

Informujemy, że od 2021 roku wybrane zadania Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków  planowane są do realizacji w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Obecnie trwa procedowanie wniosku na realizację zadań. Wkrótce podamy szczegółowe informacje.


Warsztaty dla zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych

W związku z dużym zainteresowaniem dostępność prezentacji przedłużono do 11-go września

Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych i osoby zaangażowane w działania w tym obszarze

Ze względu na aktualną sytuacją epidemiologiczną warsztaty prowadzone są w formie e-learningowej

PROGRAM WARSZTATÓW

Termin – warsztaty podzielono na 3 bloki tematyczne dostępne online w różnych terminach ujętych w programie