Kontakt

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków

Narodowy Instytut Leków
Zakład Epidemiologi i Mikrobiologii Klinicznej

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa

tel. +48 22 841 33 67
tel. +48 22 841 12 22

fax. +48 22 841 29 49

UWAGA! Informujemy, że od 2021 roku wybrane zadania Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków realizowane są w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

E-mail do kontaktu w sprawach dotyczących szkoleń realizowanych od 1 stycznia 2021 r. przez Narodowy Instytut Leków w ramach Narodowego Programu Zdrowia:  warsztaty.npz@nil.gov.pl

Prowadzenie konsultacji dla lekarzy oraz innych specjalistów ochrony zdrowia w zakresie leczenia i profilaktyki zakażeń, rekomendacji terapeutycznych, szpitalnej polityki antybiotykowej.

Kontakt w sprawach zakończonego programu NPOA: npoa@nil.gov.pl , npoa.szpitale@nil.gov.pl