Podzespoły i zadania

PODZESPOŁY TEMATYCZNE PROGRAMU –
ZADANIA I INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W ICH REALIZACJĘ

Podzespoły tematyczne Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków powołano w 2005 roku. Wśród nich znalazły się:

PODZESPÓŁ MEDYCYNY (LECZNICTWO OTWARTE I ZAMKNIĘTE)

 1. ZADANIA:
  • analiza danych nt. zużycia antybiotyków
  • planowanie interwencji w celu racjonalizacji stosowania antybiotyków
  • opracowanie rekomendacji nt. stosowania antybiotyków w poszczególnych zakażeniach
  • przygotowanie metod kontroli/oceny przestrzegania wytycznych antybiotykoterapii
  • przygotowanie materiałów informacyjnych dla pacjentów
  • opracowanie programów szkoleń dla personelu
  • ocena aktualnej sytuacji legislacyjnej i zasad stosowania antybiotyków
 2. REALIZATORZY:
  Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Konsultanci Krajowi i Wojewódzcy

PODZESPÓŁ WETERYNARII ŚRODOWISKA I ŻYWNOŚCI

 1. ZADANIA:
  • opracowanie wytycznych monitorowania zużycia antybiotyków z podziałem na antybiotyki stosowane w terapiach indywidualnych i grupowych zwierząt
  • podsumowanie sytuacji legislacyjnej w zakresie środków dopuszczonych do terapii zwierząt
  • opracowanie wytycznych stosowania antybiotyków w weterynarii
  • przygotowanie metod i planu kontroli/oceny przestrzegania wymogów i wytycznych
  • ocena aktualnej sytuacji legislacyjnej i zasad stosowania antybiotyków i promotorów wzrostu w rolnictwie
  • opracowanie metod monitorowania stosowanych pasz leczniczych
  • opracowanie metod kontroli przestrzegania regulacji w zakresie stosowanych antybiotyków
  • analiza aktualnej sytuacji w odniesieniu do: pozostałości antybiotyków, probiotyków, GMO
 2. REALIZATORZY:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynaryjny, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Żywności i Żywienia

PODZESPÓŁ MONITOROWANIA OPORNOŚĆI (PATOGENY CZŁOWIEK I PATOGENY ZWIERZĘCE)

 1. ZADANIA:
  • badania nad drogami rozprzestrzeniania genów oporności (ze szczególnym uwzględnieniem transmisji oporności między ekosystemami)
  • podsumowanie sytuacji epidemiologicznej ze wskazaniem ryzyka przenoszenia oporności na patogeny człowieka
  • analiza trendów epidemiologicznych w odniesieniu do patogenów alarmowych i mechanizmów oporności
  • przygotowywanie wytycznych do rekomendacji
  • ustalenie listy patogenów alarmowych dla weterynarii
  • opracowanie metod kontroli rozprzestrzeniania się patogenów alarmowych i mechanizmów oporności
 2. REALIZATORZY:
  Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów w Narodowym Instytucie Leków, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, laboratoria mikrobiologiczne na terenie kraju

PODZESPÓŁ EDUKACJI I PROMOCJI

 1. ZADANIA:
  • tworzenie programów edukacyjnych dla lekarzy i profesjonalistów medycznych z zakresu racjonalnej antybiotykoterapii, zasad kontroli chorób zakaźnych i zakażeń, a także mechanizmów antybiotykooporności drobnoustrojów
  • organizowanie kampanii informacyjnych nt. racjonalnego stosowania środków przeciwbakteryjnych w środowiskach pozamedycznych
  • upowszechnianie informacji nt. podstawowych zasad higieny i profilaktyki szczepionkami
 2. REALIZATORZY:
  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Biuro Łącznika WHO, Uczelnie Medyczne i Weterynaryjne, Zespół Mikrobiologii Klinicznej i Profilaktyki Zakażeń w Narodowym Instytucie Leków, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

PODZESPÓŁ INFORMACJI O LEKACH PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH I RELACJI Z PRZEMYSŁEM FARMACEUTYCZNYM

 1. ZADANIA:
  • analiza danych nt. zużycia antybiotyków
  • opracowanie zasad weryfikacji druków informacyjnych
  • przygotowanie zasad stosowania antybiotyków strategicznych w oparciu o aktualną sytuację epidemiologiczną
  • wspieranie badań nad nowymi lekami
  • wspieranie opracowywania szybkich i wiarygodnych testów diagnostycznych
 2. REALIZATORZY:
  Departament Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Naczelna Izba Aptekarska, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych