Program PPS

Informacje dotyczące badania PPS HAI&AU w 2020 r.

 • W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną okres zbierania danych w PPS HAI&AU w 2020 r. zostaje wydłużony do 31 sierpnia, a ich nadsyłania do 15 września br. (terminy mogą ulec zmianie)
 • W przypadku szpitali, które realizowały badanie w latach 2012-2019 r. nie jest konieczne ponowne nadsyłanie zgłoszenia
 • W przypadku szpitali, które dotychczas nie realizowały badania, konieczne jest przesłanie na adres pps.polska@gmail.com zgłoszenia zawierającego: nazwę i adres szpitala, zgodę dyrektora na udział szpitala w badaniu, imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail. W przypadku tych placówek konieczne jest odbycie dwudniowego, nieodpłatnego szkolenia (organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegu), w związku z aktualną sytuacją termin warsztatów został zawieszony, o aktualnym będziemy niezwłocznie informować – PROGRAM WARSZTATÓW WKRÓTCE
 • Zgłoszeń na szkolenie należy dokonywać za pośrednictwem linku, podając kod szpitala REJESTRACJA NA WARSZTATY
 • Osoby ze szpitali uczestniczących w badaniu w minionych latach, które chciałyby jeszcze raz odbyć szkolenie proszone są o rejestrację, jednak w pierwszej kolejności miejsca zostaną przyznane osobom, które wcześniej nie odbywały szkolenia.
 • Udział w badaniu jest nieodpłatny

Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w badaniu w 2020 r. jest:

 • Odbycie obowiązkowego szkolenia
 • Przeprowadzenie badania w okresie pomiędzy 4 maja a 26 czerwca 2020 r.
 • Objęcie badaniem CO NAJMNIEJ 70% oddziałów w szpitalu,
 • Przesłanie zebranych danych, po wprowadzeniu do programu Helics.Win.Net do 17 sierpnia 2020 r.
 • W trakcie badania mogą być prowadzone wizyty walidacyjne tzn. Koordynatorzy badania w Polsce lub wyznaczone przez nich osoby mogą w wybranym dniu uczestniczyć w zbieraniu danych w szpitalu, w celu zapewnienia jak największej poprawności zbieranych danych.

PLIKI DO POBRANIA:

Raport NPOA z programu czynnego monitorowania zakażeń w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii w 2018 roku w Polsce

Badanie Punktowe Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków w Szpitalach Pracujących w Systemie Ostrego Dyżuru (PPS HAI&AU) w Polsce. Raport z badania prowadzonego w latach 2014-2015

Protokół wersja 5.1PL1 – Wersja aktualna obowiązująca od 2017 roku
Formularze – Wersja aktualna obowiązująca od 2018 roku
Lista szpitali uczestniczących w programie PPS
Protokół wersja 4.2 – Poprzednia wersja obowiązująca do końca 2015 roku