UWAGA !

Raport Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów nt. występowania Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae) wytwarzających karbapenemazy typu New Delhi na terenie Polski w I kwartale 2017 roku

Raport I kwartał 2017