Definicje zakażeń związanych z opieką zdrowotną (HAI – ang. Healthcare Associated Infection)
zostały opracowane przez zespół ekspertów powołanych przez Europejskie Centrum Zapobiegania i
Kontroli Chorób (ECDC – ang. European Centre for Disease Prevention and Control) w 2009 roku w
celu ujednolicenia stosowanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej i krajach współpracujących
kryteriów rozpoznawania zakażeń w ramach monitorowania zakażeń.

Pobierz dokument