Rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń

Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii
Protokół postępowania z pacjentem, u którego stwierdzono bakteriemię o etiologii Staphylococcus aureus
Zakażenia Clostridioides (Clostridium) difficile: epidemiologia, diagnostyka, terapia, profilaktyka
Zalecenia prowadzenia mikrobiol. badań przesiewowych u hospitalizowanych pacjentów lipiec 2017
Rekomendacje laboratoryjnej diagnostyki zakażeń układu moczowego marzec 2017
Rekomendacje postępowania w zakażeniach układu oddechowego marzec 2017
Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych grudzień 2015
Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki antybiotykowej zakażeń w szpitalu maj 2015
Wskazania do wykonywania badań mikrobiologicznych u pacjentów hospitalizowanych
Postępowanie z pacjentem z podejrzeniem ciężkiego zakażenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Rekomendacje diagnostyki i terapii wtórnego zapalenia otrzewnej maj 2014
Rekomendacje stosowania antybiotyków w ostrym martwiczym zapaleniu trzustki maj 2014
Profilaktyka, diagnostyka i terapia zakażeń w ortopedii listopad 2013
Stosowanie antybiotyków w wybranych zakażeniach skóry i tkanek miękkich czerwiec 2012
Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego luty 2012
Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej pażdziernik 2011
Zakażenia Clostridium difficile: diagnostyka, terapia, profilaktyka czerwiec 2011
Rekomendacje postępowania w zakażeniach układu oddechowego maj 2010