DZIAŁANIA KRAJOWE
  Organizacja Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach 2017 – planowane wydarzenia:

 • Sympozjum regionalne z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach miejsce i termin: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Collegium Universum (aula), ul. Chodźki 1, Lublin 8.11.2017 r.
 • Sympozjum regionalne „Jak zwiększyć szanse na powodzenie antybiotykoterapii w dobie narastającej lekooporności drobnoustrojów? miejsce i termin: Klub Remedium Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, Szczecin 15.11.2017 r.
 • Forum Ekspertów pt .”Chrońmy antybiotyki” miejsce i termin: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, sala wykładowa Katedry Mikrobiologii, Wrocław 16.11.2017 r.
 • Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach miejsce i termin: Szpital Bielański, ul. Cegłowska 80, Aula Vp. Warszawa 22.11.2017 r.

ARCHIWALNE 2016:

 • Forum Ekspertów pt. "Chrońmy antybiotyki" miejsce i termin: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Sala wykładowa Katedry Mikrobiologii, Wrocław 22.11.2016 r.
 • Sympozjum regionalne z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach miejsce i termin: Świętokrzyskie Centrum Onkologii (budynek administracji) ul.Stefana Artwińskiego 3c, Kielce 23.11.2016 r.
 • Sympozjum regionalne z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach miejsce i termin: Polska Akademia Umiejętności ul. Sławkowska 17, Kraków 26.11.2016 r.
ARCHIWALNE 2015:

 • Forum Ekspertów pt. "Chrońmy antybiotyki", Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław 17.11.2015 r.
 • Sympozjum Naukowego „Problemy Współczesnej Antybiotykoterapii”, Euroregionalne Centrum Farmacji Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 21.11.2015r.
 • XIX Sympozjum Naukowe "Postępy w Medycynie Zakażeń", Sesje w ramach programu zdrowotnego pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”, Warszawa 04-05.12.2015 r.

ARCHIWALNE 2014:

 • Forum Ekspertów pt. "Chrońmy antybiotyki", Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław 18.11.2014 r.
 • VII Sympozjum "Racjonalna antybiotykoterapia w dobie narastającej lekooporności", Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok 29.11.2014 r.
 • XVIII Sympozjum Naukowe "Postępy w Medycynie Zakażeń", Sesje w ramach programu zdrowotnego pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”, Warszawa 05-06.12.2014 r.

ARCHIWALNE 2013:
 • XVII Sympozjum Naukowe "Postępy w Medycynie Zakażeń", Sesje w ramach programu zdrowotnego pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”, Warszawa 06-07.12.2013 r.
 • Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Krakowie, Kraków 14.12.2013 r.
 • VI Sympozjum "Racjonalna antybiotykoterapia w dobie narastającej lekooporności", Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok 16.11.2013 r.
 • Forum Ekspertów pt. "Chrońmy antybiotyki", Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław 21.11.2013 r.
 • Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz 02.12.2013 r.
 • "Uniwersytet Dzieci", Warszawa 9.03.2013 r.
 • V Piknik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rynek Nowego Miasta, Warszawa 19.05.2013 r.

ARCHIWALNE 2012:
 • V Sympozjum "Racjonalna antybiotykoterapia w dobie narastającej lekooporności", Urząd Miejski w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 17.11.2012 r.
 • Forum Ekspertów pt. "Chrońmy antybiotyki", Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław 22.11.2012 r.
 • Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz 23.11.2012 r.
 • XVI Sympozjum Naukowe "Postępy w medycynie Zakażeń", Sesje w ramach programu zdrowotnego pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”, Warszawa 30.11-01.12.2012 r.
 • Warsztaty z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, Słupsk, 5-6.12.2012 r.
 • Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Krakowie, Kraków 8.12.2012 r.
ARCHIWALNE 2011:
 • Sympozjum Naukowe pn. "Racjonalna antybiotykoterapia", Urząd Miasta, Tarnów 11.10.2011 r.
 • Sympozjum Naukowe Forum Ekspertów pt. "Chrońmy antybiotyki", Akademia Medyczna, Wrocław 17.11.2011
 • IV Sympozjum Naukowe pn. "Racjonalna antybiotykoterapia w dobie narastającej lekooporności", Białystok, 19.11.2011
 • Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Toruń, 23.11. 2011
Wzmocnienie sieci regionalnej NPOA
 • Spotkanie szkoleniowe: Zasady racjonalnej anybiotykoterapii w praktyce klinicznej, Akademia Medyczna, Wrocław, 17.11.2011
Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy
o Antybiotykach.


W 2018 r. głównym tematem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, w dalszym ciągu będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów medycznych.
Na czym polega problem?

Dlaczego należy propagować rozważne stosowanie antybiotyków?

Przeczytaj więcej
ZOBACZ TAKŻE:
Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków
Planowane konferencje
Działania edukacyjne
Fotografie z wystaw
Fotografie z konferencji
Galeria plakatow on-line

SPRAWOZDANIA:
Sprawozdanie z kampanii 2016
Sprawozdanie z kampanii 2015
Sprawozdanie z kampanii 2013
Sprawozdanie z kampanii 2012
Sprawozdanie z kampanii 2011
Sprawozdanie z kampanii 2010
Sprawozdanie z kampanii 2009
Sprawozdanie z kampanii 2008
© NPOA      NIL