Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza do udziału w Sympozjum organizowanym we współpracy ze Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie

REJESTRACJA

Miejsce:

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ w Warszawie

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, Aula V piętro

Termin:

07 listopada 2019 r.

Udział w Sympozjum jest bezpłatny (uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu i noclegu).

PROGRAM SYMPOZJUM

O przyjęciu do udziału w Sympozjum decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 04 listopada br. lub do wyczerpania miejsc.