Termin: 27.10 – 16.11 2020 r.

W ramach warsztatów zorganizowano dwie sesje tematyczne:

  • SESJA I – Rekomendacje EUCAST 2020
  • SESJA II – Wykrywanie karbapenemaz u pałeczek Gram-ujemnych – część 2

Aktualizacja 19.11.2020: Prezentacje i prawidłowe odpowiedzi z obu sesji są dostępne na dysku google:

LINK DO FOLDERU Z PREZENTACJAMI I PYTANIAMI (SESJA 1)

LINK DO FOLDERU Z PREZENTACJAMI I PYTANIAMI (SESJA 2)

PROGRAM WARSZTATÓW

UWAGA – Wymagana oddzielna rejestracja na każdą sesję.

  • SESJA I – termin od 27.10 do 16.11 godz.12
  1. Rekomendacje EUCAST 2020 – dr n.med. Dorota Żabicka
  2. Rekomendacje EUCAST 2020 – najczęściej zadawane pytania – dr n.med. Dorota Żabicka

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

  • SESJA II – termin od 27.10 do 16.11 godz.12
  1. Klasyczne metody wykrywania karbapenemaz – dr n.biol. Elżbieta Literacka
  2. Testy komercyjne – dr n.biol. Elżbieta Literacka

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Prosimy o sprawdzenie poprawności adresu e-mail podanego w formularzu rejestracji, ponieważ będzie on podstawą do dalszej korespondencji z Państwem.

Po rejestracji na daną sesję, na podany przez Państwa adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji oraz link do FOLDERU zawierającego linki do WYKŁADÓW oraz do formularza TESTU sprawdzającego wiedzę.

Po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym prosimy o wypełnienie formularzy TESTÓW, którę będą dostępne w w/w terminach.

Za udział w warsztatach zostaną wystawione imienne certyfikaty (oddzielnie za każdą sesję, diagności laboratoryjni i lekarze – po 2 punkty edukacyjne). UWAGA: w formularzu TESTU sprawdzającego wiedzę należy podać takie same dane jak podczas rejestracji na daną sesję. Podanie innych danych (imię, nazwisko, adres e-mail) może skutkować niewystawieniem certyfikatu.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest rejestracja na daną sesję oraz udzielenie co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi na pytania testowe.

Certyfikaty będą przekazywane sukcesywnie drogą elektroniczną po zakończeniu warsztatów. Jeżeli nie otrzymają Państwo certyfikatu do dnia 15 grudnia 2020 r., prosimy o kontakt na adres e-mail podany na programie.

Po zakończeniu warsztatów na stronie www.antybiotyki.edu.pl zostaną opublikowane pytania testowe z poprawnymi odpowiedziami.