Informujemy, że w ramach współpracy szpitali z Narodowym Programem Ochrony Antybiotyków w 2020 r. wznowiliśmy organizację warsztatów dedykowanych problemom racjonalnej antybiotykoterapii i kontroli zakażeń w kontekście bieżących zagrożeń na ternie szpitali (zasady ich organizacji omawiane są indywidualnie z zachowaniem koniecznych zasad bezpieczeństwa wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej)

Warunkiem kwalifikacji szpitala jest:

  • przesłanie deklaracji przystąpienia do współpracy podpisanej przez dyrekcję szpitala (skan na adres: j.bysiek@nil.gov.pl i oryginał pocztą na adres z wzoru deklaracji)
  • uzupełnienie ankiety

O kwalifikacji szpitala do współpracy będziemy informować telefonicznie lub mailowo (wg danych kontaktowych z ankiety pod powyższym linkiem)

Z zakwalifikowanymi szpitalami w dalszej kolejności kontaktują się eksperci NPOA, którzy prowadzą warsztaty na terenie szpitali i z nimi ustalane są terminy i programy warsztatów

Liczba szpitali, w których w danym roku możliwe są takie warsztaty jest ograniczona, pierwszeństwo współpracy mają szpitale, których przedstawiciele uczestniczyli w warsztatach w roku poprzedzającym warsztaty (“Bezpośrednia współpraca ze szpitalami we wdrażaniu SPA i programu kontroli zakażeń. Spotkanie szkoleniowe z zespołami ds. antybiotykoterapii i zespołami ds. kontroli zakażeń szpitalnych dla szpitali przystępujących do współpracy.”), a także w badaniu punktowym PPS, w których wcześniej nie odbywały się warsztaty, oraz reprezentujące możliwie różne regiony, uwzględniamy też zgłaszane problemy do omówienia