W związku z dużym zainteresowaniem dostępność prezentacji przedłużono do 11-go września

Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych i osoby zaangażowane w działania w tym obszarze

Ze względu na aktualną sytuacją epidemiologiczną warsztaty prowadzone są w formie e-learningowej

PROGRAM WARSZTATÓW

Termin – warsztaty podzielono na 3 bloki tematyczne dostępne online w różnych terminach ujętych w programie

Udział w warsztatach jest bezpłatny

REJESTRACJA

Prosimy o sprawdzenie poprawności adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszenia, ponieważ będzie on podstawą do dalszej korespondencji z Państwem

Po rejestracji na podany przez Państwa adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji oraz linki do FOLDERU zawierającego program warsztatów i linki do wykładów (aktywne zgodnie z terminami wskazanymi w programie)

Po zakończeniu warsztatów udostępniony zostanie TEST podsumowujący wiedzę

Za udział w warsztatach zostanie wystawiony CERTYFIKAT