Wirus SARS-CoV-2  odpowiada za zakażenia układu oddechowego, a najczęstszymi objawami, które wywołuje są: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśniowe i zmęczenie.

Przenosi się droga kropelkową (podczas kaszlu, kichania czy mówienia) a niekiedy oddechową.

Jak zapobiegać zakażeniu?

1. Często myj ręce, używając mydła i wody, przez 20-30 s. 

2. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos chusteczką (którą następnie wyrzuć do zamykanego kosza na śmieci i umyj ręce) lub zgięciem łokciowym/ramieniem.

3. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

4. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. (Infolinia NFZ 800 190 590)

Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.gov.pl/web/koronawirus

Bieżące informacje nt. rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, związane z tym komunikaty i wytyczne można śledzić na stronach:
Ministerstwa Zdrowia
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Europejskiego Centrum Profilaktyki i Kontroli Chorób
Światowej Organizacji Zdrowia