Strategia zapobiegania oporności na antybiotyki w szpitalu

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza do współpracy szpitale do realizacji programu “Strategia zapobiegania oporności na antybiotyki w szpitalu”. Celem współpracy jest racjonalizacja stosowania antybiotyków, zwiększenia efektywności metod profilaktyki zakażeń szpitalnych i ograniczenie rozprzestrzeniania lekoopornych drobnoustrojów na terenie szpitala. Współpraca jest planowana na okres listopad 2017 – grudzień 2018. Program jest przede wszystkim przeznaczony dla szpitali posiadających co najmniej 300 łóżek oraz oddział intensywnej terapii. Program jest finansowany ze środków przeznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegółowy program współpracy i program spotkania:

SZCZEGÓŁY WPÓŁPRACY

PROGRAM SPOTKANIA