Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, Warszawa

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 listopada 2022 r.

Uczestnicy warsztatów rezerwują i opłacają przejazd i nocleg we własnym zakresie. W pobliżu miejsca warsztatów znajdują się hotele klasy turystycznej.

Termin: piątek, 18.11.2022 r.

PROGRAM WARSZTATÓW

REJESTRACJA

Prosimy o sprawdzenie poprawności adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszenia, ponieważ będzie on podstawą do dalszej korespondencji z Państwem.

Po rejestracji na podany przez Państwa adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji. Liczba miejsc jest ograniczona, osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną powiadomione mailowo po zamknięciu listy zgłoszeń w dniu 8 listopada 2022 r.

Za udział w warsztatach zostanie wystawiony CERTYFIKAT – warunkiem otrzymania certyfikatu jest udział w warsztatach oraz zaliczenie testu podsumowującego wiedzę.