Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza do współpracy szpitale do realizacji programu “Strategia zapobiegania oporności na antybiotyki w szpitalu”. Celem współpracy jest racjonalizacja stosowania antybiotyków, zwiększenia efektywności metod profilaktyki zakażeń szpitalnych i ograniczenie rozprzestrzeniania lekoopornych drobnoustrojów na terenie szpitala. Współpraca jest planowana na okres listopad 2017 – grudzień 2018. Program jest przede wszystkim przeznaczony dla szpitali posiadających co najmniej 300 łóżek oraz oddział intensywnej terapii. Program jest finansowany ze środków przeznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegółowy program współpracy i program spotkania:

SZCZEGÓŁY WPÓŁPRACY

PROGRAM SPOTKANIA

Warunkiem przystąpienia do współpracy jest przesłanie do dnia 23.10.2017 deklaracji podpisanej przez dyrektora szpitala ze wskazaniem osoby do kontaktu w ramach współpracy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy). Deklaracje współpracy prosimy przesyłać na adres: Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, lub mailowo (skan pisma z podpisem): aniaolczak@cls.edu.pl oraz pionmikrobiol@cls.edu.pl. Telefon kontaktowy 22 851-52-22 lub 22-841-33-67. Po wysłaniu deklaracji zapraszamy przedstawicieli szpitali zainteresowanych współpracš do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej (o jej wypełnienie prosimy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, o których mowa w szczegółach współpracy):

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 pażdziernika 2017 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu placówki decydować będzie spełnienie wyżej wymienionych kryteriów oraz kolejność zgłoszeń. O wynikach rekrutacji będziemy informować mailowo na podany przez Państwa adres po 23 października.