Oporność na antybiotyki – czy robimy wystarczająco dużo?
Antimicrobial resistance – are we doing enough?

Sheraton Warsaw Hotel, 2 Bolesława Prusa Str. Warsaw
12 December 2018


Szanowni Państwo,
W tym roku już po raz jedenasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzony będzie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony
w 2008 roku przez Komisję Europejską, a kraje członkowskie Unii Europejskiej zobligowane zostały do organizacji krajowych obchodów Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w każdym państwie.

Celem EDWA jest zwrócenie uwagi na zagrożenie utraty skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania jak również podniesienie świadomości społeczeństwa na temat niezwykle groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najczęstsze i najpoważniejsze zakażenia u człowieka.

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, Narodowy Instytut Leków realizujący Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, we współpracy z Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea) zapraszają do udziału w Konferencji:

Oporność na antybiotyki – czy robimy wystarczająco dużo?
Antimicrobial resistance – are we doing enough?

Zakres tematyczny konferencji:

  • Projekty UE w zakresie antybiotykooporności
  • Monitorowanie oporności najważniejszych patogenów odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne i pozaszpitalne w Polsce
  • Monitorowanie oporności najważniejszych patogenów wywołujących zakażenia u zwierząt w Polsce
  • „Jedno Zdrowie” w zakresie oporności na antybiotyki w ramach EU-JAMRAI
  • Działania w zakresie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania bakterii wieloopornych
  • Jak stworzyć skuteczny program w zakresie pozaszpitalnej polityki antybiotykowej
  • Strategia informacyjna w celu zmiany zachowań społecznych zmierzających do ograniczenia oporności na antybiotyki i przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym – EU-JAMRAI
  • Wykładowcami będą specjaliści polscy i zagraniczni, którzy przedstawią doświadczenia własne w przeciwdziałaniu narastającej oporności na antybiotyki. Będzie można zapoznać się z doświadczeniami przedstawicieli projektu EU JAMRAI – Wspólne Działanie w Zakresie Oporności na Antybiotyki oraz Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tym ciekawym i ważnym wydarzeniu.

Termin konferencji: 12 grudnia 2018 r.

Miejsce konferencji: Sheraton Warsaw Hotel ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wykłady w języku angielskim będą tłumaczone symultanicznie.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 listopada 2018 r.

O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie rezygnacji z udziału prosimy o niezwłoczny kontakt – nr telefonu 22 841-33-67 lub adres e-mail: b.mazinska@nil.gov.pl

Pobierz program

Transmisję w języku polskim oraz angielskim będzie można zobaczyć na stronie firmy organizującej tłumaczenie spotkania.