Termin: 14-21.12.2020 r.

Ze względu na aktualną sytuacją epidemiologiczną Sympozjum organizowane jest w formie e-learningowej

PROGRAM SYMPOZJUM

Udział w sympozjum jest bezpłatny

REJESTRACJA

Prosimy o sprawdzenie poprawności adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszenia ponieważ będzie on podstawą do dalszej korespondencji z Państwem.

Po rejestracji na podany przez Państwa adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji oraz link do FOLDERU zawierającego program Sympozjum oraz linki do WYKŁADÓW aktywne w terminie 14-21.12.2020 r.

Po zakończeniu warsztatów udostępniony zostanie TEST podsumowujący wiedzę.

Za udział w sympozjum zostanie wystawiony CERTYFIKAT – warunkiem otrzymania certyfikatu jest rejestracja na sympozjum oraz wypełnienie testu podsumowującego wiedzę.