MATERIAŁY GRAFICZNE

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia
Prosimy o zachowanie wszystkich elementów graficznych i towarzyszących im napisów w postaci niezmienionej


Matriały dla pacjentów:

- plakat EDWA/WAAW’ 2021 oraz 2022

- ulotka EDWA/WAAW’2021 oraz 2022

- wystawa tematyczna EDWA/WAAW’2021 oraz 2022


Materiały dla pracowników ochrony zdrowia:

 • Fakty i liczby

 • Pielęgniarki praktyka szpitalna

 • Lekarze praktyka szpitalna

 • Lekarze w placówkach opieki długoterminowej

 • Specjaliści ds antybiotykoterapii

 • Lista pytań kontrolnych

 • PLAKAT Pielęgniarki praktyka szpitalna

 • PLAKAT Lekarze praktyka szpitalna

 • PLAKAT Lekarze intensywna opieka medyczna • Materiały archiwalne opracowane w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków”
  Zapraszamy Państwa do korzystania z elementów graficznych związanych z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach. Oba wizerunki jeżyka, zarówno z hasłem jak i bez niego, mogą Państwo stosować w materiałach potrzebnych do organizacji obchodów tego Dnia. Każdemu pojawieniu się wizerunku jeżyka powinno towarzyszyć logo Dnia, jak również logo Europejskiej Inicjatywy Zdrowotnej. Podobnie wszelkie inne materiały związane z obchodami powinny być opatrywane kompletem tych znaków.

  Prosimy o zachowanie wszelkich elementów graficznych i towarzyszących im napisów w postaci niezmienionej!

  Matriały dla pacjentów:

  Ulotka 2020
  pobierz plik PDF
  Plakat 2020
  pobierz plik
  Logo EDWoA
  pobierz plik ZIP
  Materiały kierowane do specjalistów w ochronie zdrowia praktykujący w lecznictwie zamkniętym:  Fakty i liczby
  pobierz plik PDF


  Lista pytań kontrolnych
  pobierz plik PDF

  Pielęgniarki praktyka szpitalna
  pobierz plik PDF

  Lekarze praktyka szpitalna
  pobierz plik PDF
  Lekarze Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej
  pobierz plik PDF
  Pielęgniarki praktyka szpitalna
  pobierz plik PDF
  Lekarze praktyka szpitalna
  pobierz plik PDF
  Specjaliści ds antybiotykoterapii
  pobierz plik PDF
  Lekarze w placówkach opieki długoterminowej
  pobierz plik PDF


  Archiwum grafik:

  Logo EDWoA
  pobierz plik ZIP
  Jeżyk 1 + hasło

  pobierz plik ZIP
  Jeżyk 1

  pobierz plik ZIP
  Jeżyk 2 + hasło
  pobierz plik ZIP
  Jeżyk 2

  pobierz plik ZIP
  Ulotki A5
  pobierz plik ZIP
  Plakat B1
  pobierz plik ZIP
  Wygaszacz ekranu
  pobierz plik ZIP
  Ulotka dla pacjentów
  pobierz plik ZIP
  Ulotka dla lekarzy
  pobierz plik ZIP
  Plakat dla lekarzy
  pobierz plik ZIP
  Plakat dla pacjentów
  pobierz plik ZIP
  Ulotka dla pacjenta 1
  pobierz plik ZIP
  Ulotka dla pacjenta 2
  pobierz plik ZIP
  "Bakterie lekooporne"
  pobierz plik ZIP


  Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy
  o Antybiotykach.


  Głównym celem EDWA jest zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa, polityków oraz specjalistów medycznych na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.
  Na czym polega problem?

  Dlaczego należy propagować rozważne stosowanie antybiotyków?

  Przeczytaj więcej
  ZOBACZ TAKŻE:
  Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków
  Fotografie z wystaw
  Fotografie z konferencji
  Galeria plakatow on-line

  SPRAWOZDANIA:
  Sprawozdanie z kampanii 2020
  Sprawozdanie z kampanii 2019
  Sprawozdanie z kampanii 2018
  Sprawozdanie z kampanii 2017
  Sprawozdanie z kampanii 2016
  Sprawozdanie z kampanii 2015
  Sprawozdanie z kampanii 2013
  Sprawozdanie z kampanii 2012
  Sprawozdanie z kampanii 2011
  Sprawozdanie z kampanii 2010
  Sprawozdanie z kampanii 2009
  Sprawozdanie z kampanii 2008