Informacje dla Mediów
Pakiet Prasowy 2023

antibiotic.ecdc.europa.eu/en
www.who.int/campaigns/world-antimicrobial-awareness-week/2022

Summary of 2020 data on antimicrobial consumption in EU-EEA
Summary of 2020 data on antimicrobial resistance in the European Region


KONTAKT DLA MEDIÓW:

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Narodowy Instytut Leków
ul.Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
tel.022 841-33-67
fax 022 841-29-49
e-mail: npoa@nil.gov.pl

Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy
o Antybiotykach.


Głównym celem EDWA jest zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa, polityków oraz specjalistów medycznych na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.
Na czym polega problem?

Dlaczego należy propagować rozważne stosowanie antybiotyków?

Przeczytaj więcej
ZOBACZ TAKŻE:
Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków
Fotografie z wystaw
Fotografie z konferencji
Galeria plakatow on-line

SPRAWOZDANIA:
Sprawozdanie z kampanii 2020
Sprawozdanie z kampanii 2019
Sprawozdanie z kampanii 2018
Sprawozdanie z kampanii 2017
Sprawozdanie z kampanii 2016
Sprawozdanie z kampanii 2015
Sprawozdanie z kampanii 2013
Sprawozdanie z kampanii 2012
Sprawozdanie z kampanii 2011
Sprawozdanie z kampanii 2010
Sprawozdanie z kampanii 2009
Sprawozdanie z kampanii 2008