UWAGA!

Informujemy, że od 2021 roku wybrane zadania Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków  realizowane są w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.


Program warsztatów szkoleniowych dla zespołów ds. antybiotykoterapii

Do udziału w warsztatach zapraszamy członków zespołów ds. antybiotykoterapii i osoby
zaangażowane we wdrażanie programu szpitalnej polityki antybiotykowej.

Termin:   3-4.11.2017
Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, Warszawa
Nocleg:  Uczestnicy warsztatów rezerwują i opłacają we własnym zakresie

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września b.r.

Program warsztatow