Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      - problemy i jak je rozwiązać", 9 maja
       2018 r.

Warsztaty PPS, 11-12 maja 2018 r.
Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      w praktyce ambulatoryjnej",
     15 maja 2018 r.

16 - 22 listopada: pierwszy Światowy
      Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

XIX Sympozjum Naukowe
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

Warsztaty szkoleniowe dla przewodni-
      czących zespołów kontroli zakażeń
      szpitalnych "Profilaktyka zakażeń
      szpitalnych"

Warsztaty "Szpitalne Ogniska
      Epidemiczne"

Ankieta oceniająca efektywność
      szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA)

Warsztaty szkoleniowe dla        przewodniczących zespołów kontroli        zakażeń szpitalnych "Profilaktyka        zakażeń szpitalnych"
Analiza mikrobiologiczna oddziałów        szpitalnych
Warsztaty dla członków zespołów
     ds. antybiotykoterapii 13-14 listopada
     2015 Warszawa.

Warsztaty szkoleniowe Wiosenna
      Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2015

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne” - 21 wrzeœnia 2015
     Warszawa

Warsztaty dla ordynatorów OIT
      i innych zainteresowanych lekarzy
      - 24 wrzeœnia 2015 Wrocław

Warsztaty dla zespołów kontroli
      zakażeń szpitalnych 22-23 maj 2015r"

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne”

Warsztaty dla lekarzy koordynujących
       program w szpitalu: przewodniczących
       zespołów ds. kontroli zakażeń
       szpitalnych przewodniczych zespołów
      ds. antybiotykoterapii

Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2013
       - Program

Światowy Dzień Zdrowia 2011
Warsztaty dla lekarzy,
      Radom 16.10.2012 r.

XVI Sympozjum
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

zdrowiej bez antybiotyków

zdrowiej bez antybiotyków


EUROPEJSKI DZIEŃ
WIEDZY O ANTYBIOTYKACH
18 listopada

Zobacz więcej

Strategia zapobiegania oporności na antybiotyki w szpitalu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza do współpracy szpitale do realizacji programu "Strategia zapobiegania oporności na antybiotyki w szpitalu". Celem współpracy jest racjonalizacja stosowania antybiotyków, zwiększenia efektywności metod profilaktyki zakażeń szpitalnych i ograniczenie rozprzestrzeniania lekoopornych drobnoustrojów na terenie szpitala. Współpraca jest planowana na okres listopad 2017 - grudzień 2018. Program jest przede wszystkim przeznaczony dla szpitali posiadających co najmniej 300 łóżek oraz oddział intensywnej terapii. Program jest finansowany ze środków przeznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegółowy program współpracy i program spotkania: SZCZEGÓŁY WPÓŁPRACY   PROGRAM SPOTKANIA

Warunkiem przystąpienia do współpracy jest przesłanie do dnia 23.10.2017 deklaracji podpisanej przez dyrektora szpitala ze wskazaniem osoby do kontaktu w ramach współpracy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy). Deklaracje współpracy prosimy przesyłać na adres: Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, lub mailowo (skan pisma z podpisem): aniaolczak@cls.edu.pl oraz pionmikrobiol@cls.edu.pl. Telefon kontaktowy 22 851-52-22 lub 22-841-33-67. Po wysłaniu deklaracji zapraszamy przedstawicieli szpitali zainteresowanych współpracš do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej (o jej wypełnienie prosimy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, o których mowa w szczegółach współpracy): ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 pażdziernika 2017 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu placówki decydować będzie spełnienie wyżej wymienionych kryteriów oraz kolejność zgłoszeń. O wynikach rekrutacji będziemy informować mailowo na podany przez Państwa adres po 23 pażdziernika.© 2008 - NPOA i NIL