PROGRAM SESJI TEMATYCZNYCH NPOA W RAMACH WARSZTATÓW „SZKOŁA MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ” (PLATFORMA E-LEARNINGOWA)

W ramach warsztatów zostaną zorganizowane dwie sesje tematyczne w formie trzech oddzielnych warsztatów.

Za udział w każdym z warsztatów zostaną wystawione oddzielne certyfikaty (diagności laboratoryjni i lekarze – po 2 punkty edukacyjne za każdy warsztat).

Po dokonaniu rejestracji (oddzielna na każdy warsztat) otrzymają Państwo na podanyw formularzu rejestracyjnym adres e-mailowy link do prezentacji on-line i ankiety sprawdzającej wiedzę (około 3 dni przed każdym warsztatem).

Po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym prosimy o wypełnienie ankiety z pytaniami.

Warunkiem otrzymania Certyfikatów jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Certyfikaty przekażemy drogą elektroniczną po zakończeniu warsztatów.

PROGRAM WARSZTATÓW:

Warsztat I
Termin warsztatu: 19 – 25.11.2018 r.

Tytuł: „Zasady oznaczania i interpretacji lekowrażliwości drobnoustrojów – cz. I” 
Lekowrażliwość drobnoustrojów – podstawowe definicje – dr n.med. Elżbieta Stefaniuk

REJESTRACJA (Warsztat I)


Warsztat II
Termin warsztatu: 26.11 – 2.12.2018 r.

Tytuł: „Zasady oznaczania i interpretacji lekowrażliwości drobnoustrojów – cz. II”
Rekomendacje EUCAST – dr n.med. Dorota Żabicka

REJESTRACJA (Warsztat II)


Warsztat III
Termin warsztatu: 3 – 10.12.2018 r.

Tytuł: „Bakteryjne mechanizmy oporności na leki – podstawy laboratoryjne”

  1. Wykrywanie mechanizmów oporności u bakterii Gram-dodatnich – dr n.med. Dorota Żabicka
  2. Wykrywanie mechanizmów oporności u bakterii Gram-ujemnych – dr n.med. Dorota Żabicka

REJESTRACJA (Warsztat III)


Pobierz program warsztatów