Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na warsztaty dla zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych.

REJESTRACJA

Miejsce:

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Termin:

22-23 marca 2019 r.

Udział w warsztatach jest bezpłatny (uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu i noclegu) .

Tematyka warsztatów:

 • ogólne zasady postępowania w przypadku podejrzeniu ogniska epidemicznego/epidemii w szpitalu
 • szczegółowe postępowanie w szpitalnym ognisku:
  •  grypy
  •  odry
  •  gruźlicy
 • epidemiologia i kontrola  zakażeń wywoływanych przez pałeczki jelitowe wytwarzające karbapenemazy
 • epidemiologia i kontrola zakażeń szpitalnych wywoływanych przez pałeczki niefermentujące
 • epidemiologia i kontrola zakażeń wywoływanych przez Clostridioides difficile
 • postępowanie w przypadku zidentyfikowania pacjenta HIV(+)
 • kontrola zakażeń w ośrodkach opieki długoterminowej

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 marca 2019 r.
Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową.