Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na warsztaty nt. “Epidemiologii i kontroli zakażeń wywoływanych przez pałeczki Gram-ujemne”.

REJESTRACJA

Miejsce

Pałac Staszica, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Termin:

25 kwietnia 2019 r.


Udział w warsztatach jest bezpłatny (uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu i noclegu) .

PROGRAM SPOTKANIA

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 kwietnia lub do wyczerpania miejsc.