Warsztaty dla lekarzy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii przygotowujące lokalnych koordynatorów działań związanych z profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem zakażeń

Warsztaty zorganizowane zostaną ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”

Termin:   29-30 listopada 2017 r. (warsztaty dwudniowe)
Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, Warszawa

Program warsztatów