Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na dwudniowe warsztaty dla lekarzy chirurgów dotyczących profilaktyki, diagnostyki i terapii zakażeń.

REJESTRACJA

Miejsce:
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Termin:
8-9 marca 2019 r.

Udział w warsztatach jest bezpłatny (uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu i noclegu) .

Tematyka warsztatów:

 • Antybiotykooporność: czy chirurg ma się czego obawiać?
 • Profilaktyka i monitorowanie zakażeń miejsca operowanego
 • Diagnostyka mikrobiologiczna i terapia zakażeń wewnątrzbrzusznych
 • Pobieranie materiału do badania mikrobiologicznego w ranach zakażonych
 • Opatrunek jako element profilaktyki zakażeń miejsca operowanego
 • Zakażenie w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej: plan działania
 • Współczesne zasady przygotowania i przeprowadzenia zabiegu opracowania rany przewlekłej
 • Ostre zapalenie trzustki – w jakim momencie włączyć antybiotykoterapię?
 • Rany przewlekłe: antybiotykoterapia
 • Profilaktyka antybiotykowa w chirurgii ogólnej
 • Ostre zakażenia skóry i tkanki podskórnej: diagnostyka i terapia
 • Zakażenia C. difficile: specyfika oddziałów zabiegowych
 • Rola higieny rąk w zapobieganiu zakażeń miejsca operowanego

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25 lutego 2019 r.
Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową.