Informujemy, że od 2021 roku wybrane zadania Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków  planowane są do realizacji w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Obecnie trwa procedowanie wniosku na realizację zadań. Wkrótce podamy szczegółowe informacje.