Szkolenie z zakresu monitorowania
       zakażeń i antybiotykoterapii na OIT
      (zalecenia ECDC), 15-16 czerwca 2018

Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      - problemy i jak je rozwiązać", 9 maja
       2018 r.

Warsztaty PPS, 11-12 maja 2018 r.
Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      w praktyce ambulatoryjnej",
     15 maja 2018 r.

16 - 22 listopada: pierwszy Światowy
      Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

XIX Sympozjum Naukowe
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

Warsztaty szkoleniowe dla przewodni-
      czących zespołów kontroli zakażeń
      szpitalnych "Profilaktyka zakażeń
      szpitalnych"

Warsztaty "Szpitalne Ogniska
      Epidemiczne"

Ankieta oceniająca efektywność
      szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA)

Warsztaty szkoleniowe dla        przewodniczących zespołów kontroli        zakażeń szpitalnych "Profilaktyka        zakażeń szpitalnych"
Analiza mikrobiologiczna oddziałów        szpitalnych
Warsztaty dla członków zespołów
     ds. antybiotykoterapii 13-14 listopada
     2015 Warszawa.

Warsztaty szkoleniowe Wiosenna
      Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2015

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne” - 21 wrzeœnia 2015
     Warszawa

Warsztaty dla ordynatorów OIT
      i innych zainteresowanych lekarzy
      - 24 wrzeœnia 2015 Wrocław

Warsztaty dla zespołów kontroli
      zakażeń szpitalnych 22-23 maj 2015r"

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne”

Warsztaty dla lekarzy koordynujących
       program w szpitalu: przewodniczących
       zespołów ds. kontroli zakażeń
       szpitalnych przewodniczych zespołów
      ds. antybiotykoterapii

Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2013
       - Program

Światowy Dzień Zdrowia 2011
Warsztaty dla lekarzy,
      Radom 16.10.2012 r.

XVI Sympozjum
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

zdrowiej bez antybiotyków

zdrowiej bez antybiotyków


EUROPEJSKI DZIEŃ
WIEDZY O ANTYBIOTYKACH
18 listopada

Zobacz więcej

REKOMENDACJE DO DIAGNOSTYKI I TERAPII ZAKAŻEŃ W SZPITALU
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Protokół postępowania z pacjentem, u którego stwierdzono bakteriemię o etiologii Staphylococcus aureus
sierpień 2018
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Zalecenia prowadzenia mikrobiologicznych badań przesiewowych u hospitalizowanych pacjentów
lipiec 2017
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje laboratoryjnej diagnostyki zakażeń układu moczowego
marzec 2017
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje postępowania w zakażeniach układu oddechowego
marzec 2017
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych
grudzień 2015
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki antybiotykowej zakażeń w szpitalu
maj 2015
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Wskazania do wykonywania badań mikrobiologicznych u pacjentów hospitalizowanych
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Postępowanie z pacjentem z podejrzeniem ciężkiego zakażenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje diagnostyki i terapii wtórnego zapalenia otrzewnej
maj 2014
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje stosowania antybiotyków w ostrym martwiczym zapaleniu trzustki
maj 2014
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Profilaktyka, diagnostyka i terapia zakażeń w ortopedii
listopad 2013
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Stosowanie antybiotyków w wybranych zakażeniach skóry i tkanek miękkich
czerwiec 2012
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego
luty 2012
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej
pażdziernik 2011
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Zakażenia Clostridium difficile: diagnostyka, terapia, profilaktyka
czerwiec 2011
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje postępowania w zakażeniach układu oddechowego
maj 2010
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń u noworodka.


© 2008 - NPOA i NIL