Do udziału w warsztatach zapraszamy lekarzy pracujących w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, pielęgniarki anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarki epidemiologiczne, członków zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych.

REJESTRACJA

Miejsce:

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Termin:

28 października 2019 r.

Udział w warsztatach jest bezpłatny (uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu i noclegu).

PROGRAM WARSZTATÓW

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 października b.r.

O przyjęciu na listę uczestników nie decyduje kolejność zgłoszeń.

O kwalifikacji do udziału w warsztatach będziemy informować drogą mailową po 8 października b.r.