Szkolenie z zakresu monitorowania
       zakażeń i antybiotykoterapii na OIT
      (zalecenia ECDC), 15-16 czerwca 2018

Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      - problemy i jak je rozwiązać", 9 maja
       2018 r.

Warsztaty PPS, 11-12 maja 2018 r.
Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      w praktyce ambulatoryjnej",
     15 maja 2018 r.

16 - 22 listopada: pierwszy Światowy
      Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

XIX Sympozjum Naukowe
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

Warsztaty szkoleniowe dla przewodni-
      czących zespołów kontroli zakażeń
      szpitalnych "Profilaktyka zakażeń
      szpitalnych"

Warsztaty "Szpitalne Ogniska
      Epidemiczne"

Ankieta oceniająca efektywność
      szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA)

Warsztaty szkoleniowe dla        przewodniczących zespołów kontroli        zakażeń szpitalnych "Profilaktyka        zakażeń szpitalnych"
Analiza mikrobiologiczna oddziałów        szpitalnych
Warsztaty dla członków zespołów
     ds. antybiotykoterapii 13-14 listopada
     2015 Warszawa.

Warsztaty szkoleniowe Wiosenna
      Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2015

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne” - 21 wrzeœnia 2015
     Warszawa

Warsztaty dla ordynatorów OIT
      i innych zainteresowanych lekarzy
      - 24 wrzeœnia 2015 Wrocław

Warsztaty dla zespołów kontroli
      zakażeń szpitalnych 22-23 maj 2015r"

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne”

Warsztaty dla lekarzy koordynujących
       program w szpitalu: przewodniczących
       zespołów ds. kontroli zakażeń
       szpitalnych przewodniczych zespołów
      ds. antybiotykoterapii

Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2013
       - Program

Światowy Dzień Zdrowia 2011
Warsztaty dla lekarzy,
      Radom 16.10.2012 r.

XVI Sympozjum
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

zdrowiej bez antybiotyków

zdrowiej bez antybiotyków


EUROPEJSKI DZIEŃ
WIEDZY O ANTYBIOTYKACH
18 listopada

Zobacz więcej

DOTYCHCZASOWE SPOTKANIA PROGRAMU


16.12.2004 - Konferencja Startowa programu polityki zdrowotnej pt. ?Narodowy Program Ochrony Antybiotyków w Polsce" (Ministerstwo Zdrowia, Warszawa)

12.05.2005 - I Konferencja Robocza Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków Chrońmy Antybiotyki (Ministerstwo Zdrowia, Warszawa)

08.11.2005 - I Spotkanie podzespołu tematycznego ANTYBIOTYKI W WETERYNARII I ROLNICTWIE (TERAPII WETERYNARYJNEJ, HODOWLI I ŻYWNOŚCI) w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa)

09.11.2005 - I Spotkanie podzespołu tematycznego EDUKACJA I PROMOCJA W ZAKRESIE STOSOWANIA LEKÓW PRZECIWBAKTERYJNYCH w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa)

09.11.2005 - I Spotkanie podzespołu tematycznego MONITOROWANIE OPORNOŚCI w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa)

09.11.2005 - I Spotkanie podzespołu tematycznego INFORMACJA O LEKACH PRZECIDROBNOUSTROJOWYCH, RELACJE Z PRZEMYSŁEM FARMACEUTYCZNYM w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa)

10.11.2005- I Spotkanie podzespołu tematycznego ANTYBIOTYKI W MEDYCYNIE LUDZKIEJ - LECZNICTWO ZAMKNIĘTE I OTWARTE w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa)

01.02.2006 - II Spotkanie podzespołu tematycznego EDUKACJA I PROMOCJA W ZAKRESIE STOSOWANIA LEKÓW PRZECIWBAKTERYJNYCH w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa)

27.02.2006 - II Spotkanie podzespołu tematycznego ANTYBIOTYKI W WETERYNARII I ROLNICTWIE (TERAPII WETERYNARYJNEJ, HODOWLI I ŻYWNOŚCI) w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa)

27.02.2006 - II Spotkanie podzespołu tematycznego MONITOROWANIE OPORNOŚCI - PATOGENY ZWIERZĘCE w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa)

20.03.2006 - II Spotkanie podzespołu tematycznego INFORMACJA O LEKACH PRZECIDROBNOUSTROJOWYCH, RELACJE Z PRZEMYSŁEM FARMACEUTYCZNYM w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa)

13.06.2006 - II Konferencja Robocza Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków pt. ?Narodowe strategie kontroli zjawiska antybiotykooporności: doświadczenia polskie i szwedzkie" (ang. National strategies to contain antibiotic resistance: experiences from Poland and Sweden) z udziałem Profesora Otto Carsa - doradcy Europejskiego Centrum Prewencji i Kontroli Chorób w Sztokholmie (ECDC - ang. European Centre for Disease Prevention and Control) w kwestii wymogów stawianych krajom unijnym w zakresie kontroli zjawiska antybiotykooporności drobnoustrojów (Ministerstwo Zdrowia, Warszawa)

11.12.2006 - III Konferencja Robocza Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków - podsumowanie poziomu realizacji dotychczasowych prac i dyskusja nad aktualnymi zadaniami, w gronie Koordynatorów Programu i Koordynatorów Podzespołów Tematycznych (Narodowy Instytut Leków, Warszawa)

30.07-03.08.2007 - wizyta przedstawicieli Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Center for Disease Prevention and Control) ocena realizacji założeń strategii walki z antybiotykoopornością i monitorowania zużycia antybiotyków zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w Polsce

10.10.2007 - Konferencja inaugurująca badanie pilotażowe w województwie opolskim w celu racjonalizacji antybiotykoterapii w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), poprzedzające cykl szkoleń dla lekarzy POZ na poziomie powiatów województwa opolskiego (Opole i powiaty opolskie)

22.10.2007 - Konferencja inaugurująca utworzenie ogólnopolskiej sieci Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w oparciu o grupy regionalne (Biblioteka Narodowa, Warszawa)

12.02.2008 - Spotkanie Koordynatorów Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków - podsumowanie realizacji w 2007 roku i zaplanowanie zadań na 2008 r. (Narodowy Instytut Leków, Warszawa)
© 2008 - NPOA i NIL