Szkolenie z zakresu monitorowania
       zakażeń i antybiotykoterapii na OIT
      (zalecenia ECDC), 15-16 czerwca 2018

Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      - problemy i jak je rozwiązać", 9 maja
       2018 r.

Warsztaty PPS, 11-12 maja 2018 r.
Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      w praktyce ambulatoryjnej",
     15 maja 2018 r.

16 - 22 listopada: pierwszy Światowy
      Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

XIX Sympozjum Naukowe
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

Warsztaty szkoleniowe dla przewodni-
      czących zespołów kontroli zakażeń
      szpitalnych "Profilaktyka zakażeń
      szpitalnych"

Warsztaty "Szpitalne Ogniska
      Epidemiczne"

Ankieta oceniająca efektywność
      szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA)

Warsztaty szkoleniowe dla        przewodniczących zespołów kontroli        zakażeń szpitalnych "Profilaktyka        zakażeń szpitalnych"
Analiza mikrobiologiczna oddziałów        szpitalnych
Warsztaty dla członków zespołów
     ds. antybiotykoterapii 13-14 listopada
     2015 Warszawa.

Warsztaty szkoleniowe Wiosenna
      Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2015

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne” - 21 wrzeœnia 2015
     Warszawa

Warsztaty dla ordynatorów OIT
      i innych zainteresowanych lekarzy
      - 24 wrzeœnia 2015 Wrocław

Warsztaty dla zespołów kontroli
      zakażeń szpitalnych 22-23 maj 2015r"

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne”

Warsztaty dla lekarzy koordynujących
       program w szpitalu: przewodniczących
       zespołów ds. kontroli zakażeń
       szpitalnych przewodniczych zespołów
      ds. antybiotykoterapii

Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2013
       - Program

Światowy Dzień Zdrowia 2011
Warsztaty dla lekarzy,
      Radom 16.10.2012 r.

XVI Sympozjum
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

zdrowiej bez antybiotyków

zdrowiej bez antybiotyków


EUROPEJSKI DZIEŃ
WIEDZY O ANTYBIOTYKACH
18 listopada

Zobacz więcej

PODZESPOŁY TEMATYCZNE PROGRAMU -
ZADANIA I INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W ICH REALIZACJĘ


Podzespoły tematyczne Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków powołano w 2005 roku. Wśród nich znalazły się:

 1. PODZESPÓŁ MEDYCYNY (LECZNICTWO OTWARTE I ZAMKNIĘTE)
  1. ZADANIA:
   • analiza danych nt. zużycia antybiotyków
   • planowanie interwencji w celu racjonalizacji stosowania antybiotyków
   • opracowanie rekomendacji nt. stosowania antybiotyków w poszczególnych zakażeniach
   • przygotowanie metod kontroli/oceny przestrzegania wytycznych antybiotykoterapii
   • przygotowanie materiałów informacyjnych dla pacjentów
   • opracowanie programów szkoleń dla personelu
   • ocena aktualnej sytuacji legislacyjnej i zasad stosowania antybiotyków
  2. REALIZATORZY:
   Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Konsultanci Krajowi i Wojewódzcy

 2. PODZESPÓŁ WETERYNARII ŚRODOWISKA I ŻYWNOŚCI
  1. ZADANIA:
   • opracowanie wytycznych monitorowania zużycia antybiotyków z podziałem na antybiotyki stosowane w terapiach indywidualnych i grupowych zwierząt
   • podsumowanie sytuacji legislacyjnej w zakresie środków dopuszczonych do terapii zwierząt
   • opracowanie wytycznych stosowania antybiotyków w weterynarii
   • przygotowanie metod i planu kontroli/oceny przestrzegania wymogów i wytycznych
   • ocena aktualnej sytuacji legislacyjnej i zasad stosowania antybiotyków i promotorów wzrostu w rolnictwie
   • opracowanie metod monitorowania stosowanych pasz leczniczych
   • opracowanie metod kontroli przestrzegania regulacji w zakresie stosowanych antybiotyków
   • analiza aktualnej sytuacji w odniesieniu do: pozostałości antybiotyków, probiotyków, GMO
  2. REALIZATORZY:
   Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynaryjny, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Żywności i Żywienia

 3. PODZESPÓŁ MONITOROWANIA OPORNOŚĆI (PATOGENY CZŁOWIEK I PATOGENY ZWIERZĘCE)
  1. ZADANIA:
   • badania nad drogami rozprzestrzeniania genów oporności (ze szczególnym uwzględnieniem transmisji oporności między ekosystemami)
   • podsumowanie sytuacji epidemiologicznej ze wskazaniem ryzyka przenoszenia oporności na patogeny człowieka
   • analiza trendów epidemiologicznych w odniesieniu do patogenów alarmowych i mechanizmów oporności
   • przygotowywanie wytycznych do rekomendacji
   • ustalenie listy patogenów alarmowych dla weterynarii
   • opracowanie metod kontroli rozprzestrzeniania się patogenów alarmowych i mechanizmów oporności
  2. REALIZATORZY:
   Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów w Narodowym Instytucie Leków, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, laboratoria mikrobiologiczne na terenie kraju

 4. PODZESPÓŁ EDUKACJI I PROMOCJI
  1. ZADANIA:
   • tworzenie programów edukacyjnych dla lekarzy i profesjonalistów medycznych z zakresu racjonalnej antybiotykoterapii, zasad kontroli chorób zakaźnych i zakażeń, a także mechanizmów antybiotykooporności drobnoustrojów
   • organizowanie kampanii informacyjnych nt. racjonalnego stosowania środków przeciwbakteryjnych w środowiskach pozamedycznych
   • upowszechnianie informacji nt. podstawowych zasad higieny i profilaktyki szczepionkami
  2. REALIZATORZY:
   Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Biuro Łącznika WHO, Uczelnie Medyczne i Weterynaryjne, Zespół Mikrobiologii Klinicznej i Profilaktyki Zakażeń w Narodowym Instytucie Leków, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

 5. PODZESPÓŁ INFORMACJI O LEKACH PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH I RELACJI Z PRZEMYSŁEM FARMACEUTYCZNYM
  1. ZADANIA:
   • analiza danych nt. zużycia antybiotyków
   • opracowanie zasad weryfikacji druków informacyjnych
   • przygotowanie zasad stosowania antybiotyków strategicznych w oparciu o aktualną sytuację epidemiologiczną
   • wspieranie badań nad nowymi lekami
   • wspieranie opracowywania szybkich i wiarygodnych testów diagnostycznych
  2. REALIZATORZY:
   Departament Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Naczelna Izba Aptekarska, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

© 2008 - NPOA i NIL