Kontakt

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków

Narodowy Instytut Leków
Zakład Epidemiologi i Mikrobiologii Klinicznej

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa

tel. +48 22 841 33 67
tel. +48 22 841 12 22

fax. +48 22 841 29 49

e-mail: npoa@nil.gov.pl

Prowadzenie konsultacji dla lekarzy oraz innych specjalistów ochrony zdrowia w zakresie leczenia i profilaktyki zakażeń, rekomendacji terapeutycznych, szpitalnej polityki antybiotykowej:

e-mail: npoa.szpitale@nil.gov.pl