Szkolenie z zakresu monitorowania
       zakażeń i antybiotykoterapii na OIT
      (zalecenia ECDC), 15-16 czerwca 2018

Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      - problemy i jak je rozwiązać", 9 maja
       2018 r.

Warsztaty PPS, 11-12 maja 2018 r.
Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      w praktyce ambulatoryjnej",
     15 maja 2018 r.

16 - 22 listopada: pierwszy Światowy
      Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

XIX Sympozjum Naukowe
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

Warsztaty szkoleniowe dla przewodni-
      czących zespołów kontroli zakażeń
      szpitalnych "Profilaktyka zakażeń
      szpitalnych"

Warsztaty "Szpitalne Ogniska
      Epidemiczne"

Ankieta oceniająca efektywność
      szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA)

Warsztaty szkoleniowe dla        przewodniczących zespołów kontroli        zakażeń szpitalnych "Profilaktyka        zakażeń szpitalnych"
Analiza mikrobiologiczna oddziałów        szpitalnych
Warsztaty dla członków zespołów
     ds. antybiotykoterapii 13-14 listopada
     2015 Warszawa.

Warsztaty szkoleniowe Wiosenna
      Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2015

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne” - 21 wrzeœnia 2015
     Warszawa

Warsztaty dla ordynatorów OIT
      i innych zainteresowanych lekarzy
      - 24 wrzeœnia 2015 Wrocław

Warsztaty dla zespołów kontroli
      zakażeń szpitalnych 22-23 maj 2015r"

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne”

Warsztaty dla lekarzy koordynujących
       program w szpitalu: przewodniczących
       zespołów ds. kontroli zakażeń
       szpitalnych przewodniczych zespołów
      ds. antybiotykoterapii

Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2013
       - Program

Światowy Dzień Zdrowia 2011
Warsztaty dla lekarzy,
      Radom 16.10.2012 r.

XVI Sympozjum
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

zdrowiej bez antybiotyków

zdrowiej bez antybiotyków


EUROPEJSKI DZIEŃ
WIEDZY O ANTYBIOTYKACH
18 listopada

Zobacz więcej


PROGRAM PPS

Informacje dotyczące badania PPS HAI&AU w 2018 r.

 • Badanie będzie realizowane w terminie od 7 maja do 29 czerwca 2018 r.
 • W przypadku szpitali, które realizowały badanie w latach 2012-2017 r. nie jest konieczne ponowne nadsyłanie zgłoszenia,
 • W przypadku szpitali, które dotychczas nie realizowały badania, konieczne jest przesłanie na adres pps.polska@gmail.com zgłoszenia zawierającego: nazwę i adres szpitala, zgodę dyrektora na udział szpitala w badaniu, imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2018 r. W przypadku tych placówek konieczne jest odbycie dwudniowego, nieodpłatnego szkolenia (organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegu), o którego terminie zostaniecie Państwo powiadomieni w późniejszym terminie
 • Udział w badaniu jest nieodpłatny

  Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w badaniu w 2018 r. jest:
 • Odbycie obowiązkowego szkolenia
 • Przeprowadzenie badania w okresie pomiędzy 7 maja a 29 czerwca 2018 r.
 • Objęcie badaniem CO NAJMNIEJ 70% oddziałów w szpitalu,
 • Przesłanie zebranych danych, po wprowadzeniu do programu Helics.Win.Net do 17 sierpnia 2018 r.
 • W trakcie badania mogą być prowadzone wizyty walidacyjne tzn. Koordynatorzy badania w Polsce lub wyznaczone przez nich osoby mogą w wybranym dniu uczestniczyć w zbieraniu danych w szpitalu, w celu zapewnienia jak największej poprawności zbieranych danych.

  Osoby ze szpitali uczestniczących w badaniu w minionych latach, które chciałyby jeszcze raz odbyć szkolenie proszone są o nadesłanie zgłoszenie do dnia 30.03.2018 r. na adres pps.polska@gmail.com, jednak w pierwszej kolejności miejsca zostaną przyznane osobom, które wcześniej nie odbywały szkolenia.


  PLIKI DO POBRANIA


  NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Badanie Punktowe Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków w Szpitalach Pracujących w Systemie Ostrego Dyżuru (PPS HAI&AU) w Polsce. Raport z badania prowadzonego w latach 2014-2015
  NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Protokół wersja 5.1PL1 - Wersja aktualna obowiązująca od 2017 roku
  NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Protokół wersja 4.2 - Książka kodów
  NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Formularze - Wersja aktualna obowiązująca od 2016 roku
  NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Lista szpitali uczestniczących w programie PPS
  NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Protokół wersja 4.2 - Poprzednia wersja obowiązująca do końca 2015 roku


 • © 2008 - NPOA i NIL