Kontakt

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków

Narodowy Instytut Leków
Zakład Epidemiologi i Mikrobiologii Klinicznej

ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa

tel. +48 22 841 33 67
fax. +48 22 841 29 49

email: sekret@cls.edu.pl