Narodowy Program Ochrony Antybiotyków we współpracy z Konsultantem Wojewódzkim w dz. mikrobiologii lekarskiej oraz Konsultantem Wojewódzkim w dz. pielęgniarstwa epidemiologicznego
dla województwa śląskiego, zapraszają na:

Warsztaty dla lekarzy, pielęgniarek epidemiologicznych i zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych „Karbapenemazy – największe aktualne zagrożenie zdrowia publicznego w Polsce”

Warsztaty adresowane są dla lekarzy i członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych:
pielęgniarek epidemiologicznych, lekarzy przewodniczących zespołów i mikrobiologów

Miejsce: Dom Lekarza, Śląska Izba Lekarska w Katowicach,
ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice
Termin:  14.12.2018 godz. 10:00 – 13:30

Udział w warsztatach jest bezpłatny


PROGRAM

1. Oficjalne otwarcie i wprowadzenie (15 min.)
– prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz – Narodowy Instytut Leków, Przewodnicząca Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

2. Pałeczki jelitowe wytwarzające karbapenemazy – epidemiologia w Polsce na tle epidemiologii światowej (40 min.)
– prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz – Narodowy Instytut Leków, Przewodnicząca NPOA

Przerwa kawowa 11:00 – 11:30

3. Zakażenia Clostridoides (Clostridium) difficile – diagnostyka i leczenie (40 min.)
– prof. dr hab. med. Gajane Martirosian – Konsultant Wojewódzki w dz. mikrobiologii lekarskiej, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny

4. Kontrola zakażeń wywoływanych przez pałeczki jelitowe i przez Clostridoides difficile (40 min.)
– mgr Katarzyna Pawlik – mikrobiolog, Szpital Bielański im Ks. J. Popiełuszki w Warszawie

5. Dyskusja


REJESTRACJA

Pobierz program warsztatów