Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy
o Antybiotykach.


W 2016 r. głównym tematem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, w dalszym ciągu będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów medycznych. Ponadto zostanie szczególnie mocno podkreślony problem niebezpieczeństwa samoleczenia antybiotykami.
Na czym polega problem?

Dlaczego należy propagować rozważne stosowanie antybiotyków?

Przeczytaj więcej

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata
2016-2020 finansowany przez ministra zdrowia
© NPOA      NIL