Racjonalna antybiotykoterapia zakażeń dróg oddechowych w praktyce lekarza POZ

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków we współpracy z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny rodzinnej dla woj. mazowieckiego zapraszają na warsztaty:

Racjonalna antybiotykoterapia zakażeń dróg oddechowych w praktyce lekarza POZ

Termin warsztatów: 16 października 2018r. godz. 15:00 – 17:30
Miejsce warsztatów: Szpital Czerniakowski, Aula wykładowa, ul. Stępińska 19/25, Warszawa


Warsztaty dla Zespołów ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

W dniach 13–14 kwietnia 2018 r. odbędą się warsztaty dla Zespołów ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
Na spotkanie zapraszamy członków zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych oraz inne osoby zainteresowane zagadnieniami kontroli zakażeń szpitalnych.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Miejsce warsztatów: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, Warszawa

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca.O przyjęciu na listę uczestników nie decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa otrzymają Państwo drogą mailową po 3 kwietnia.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do rejestrowania się na warsztaty.

Program Warsztatów

Rejestracja


Warsztaty dla lekarzy

Warsztaty dla lekarzy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii przygotowujące lokalnych koordynatorów działań związanych z profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem zakażeń

Warsztaty zorganizowane zostaną ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”

Termin:   29-30 listopada 2017 r. (warsztaty dwudniowe)
Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, Warszawa

Program warsztatów