Bezpośrednia współpraca ze szpitalami we wdrażaniu SPA i programu kontroli zakażeń. Spotkanie szkoleniowe z zespołami ds. antybiotykoterapii i zespołami ds. kontroli zakażeń szpitalnych dla szpitali przystępujących do współpracy, 15-16 listopada 2019 r., Warszawa

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na spotkanie szkoleniowe z zespołami ds. antybiotykoterapii i zespołami ds. kontroli zakażeń szpitalnych dla szpitali przystępujących do współpracy.

REJESTRACJA

Miejsce:

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa


SZKOLENIE Z ZAKRESU MONITOROWANIA ZAKAŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ I STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW W ODDZIAŁACH ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ZGODNIE Z ZALECENIAMI ECDC , Warszawa 28 października 2019 r.

Do udziału w warsztatach zapraszamy lekarzy pracujących w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, pielęgniarki anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarki epidemiologiczne, członków zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych.

REJESTRACJA

Miejsce:

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa


Warsztaty dla lekarzy rodzinnych i innych praktykujących w lecznictwie otwartym oraz pielęgniarek i położnych na temat zasad racjonalnej antybiotykoterapii, diagnostyki i profilaktyki zakażeń pn. „Racjonalna terapia w praktyce pozaszpitalnej” 22 października 2019 r., Białystok

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na warsztaty zorganizowane we współpracy z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny rodzinnej woj. podlaskiego Prof. dr hab. n. med. Sławomirem Chlabiczem

REJESTRACJA

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Sala konferencyjna nr 115 (I piętro),

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok


Warsztaty dla lekarzy rodzinnych i innych praktykujących w lecznictwie otwartym oraz pielęgniarek i położnych na temat zasad racjonalnej antybiotykoterapii, diagnostyki i profilaktyki zakażeń pn. „Wybrane zagadnienia terapii i diagnostyki zakażeń” 21 maja 2019 r., Białystok

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na warsztaty zorganizowane we współpracy z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny rodzinnej woj. podlaskiego Prof. dr hab. n.med. Sławomirem Chlabiczem.

REJESTRACJA

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Sala konferencyjna nr 115 (I piętro),

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Termin:

21 maja 2019 r.


Warsztaty dla specjalistów w ochronie zdrowia, innych niż lekarze w tym pielęgniarek i mikrobiologów w zakresie zasad racjonalnej antybiotykoterapii 25 kwietnia 2019 r.

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na warsztaty nt. “Epidemiologii i kontroli zakażeń wywoływanych przez pałeczki Gram-ujemne”.

REJESTRACJA

Miejsce

Pałac Staszica, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Termin:

25 kwietnia 2019 r.


Udział w warsztatach jest bezpłatny (uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu i noclegu) .