Warsztaty dla specjalistów w ochronie zdrowia, innych niż lekarze w tym pielęgniarek i mikrobiologów w zakresie zasad racjonalnej antybiotykoterapii 25 kwietnia 2019 r.

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na warsztaty nt. „Epidemiologii i kontroli zakażeń wywoływanych przez pałeczki Gram-ujemne”.

REJESTRACJA

Miejsce

Pałac Staszica, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Termin:

25 kwietnia 2019 r.


Udział w warsztatach jest bezpłatny (uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu i noclegu) .


Warsztaty dla lekarzy chirurgów dotyczących profilaktyki, diagnostyki i terapii zakażeń 8-9 marca 2019 r.

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na dwudniowe warsztaty dla lekarzy chirurgów dotyczących profilaktyki, diagnostyki i terapii zakażeń.

REJESTRACJA

Miejsce:
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Termin:
8-9 marca 2019 r.

Udział w warsztatach jest bezpłatny (uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu i noclegu) .