Warsztaty „Szkoła mikrobiologii klinicznej” (platforma e-learningowa)

WARSZTAT I – 25.11-02.12.2019 r. (przedłużony do 09.12)

WARSZTAT II – 02-09.12.2019 r. (przedłużony do 10.12)

Aktualizacja 06.02.2020: Prezentacje i prawidłowe odpowiedzi z obu warsztatów są dostępne na dysku google:

LINK DO FOLDERU Z PREZENTACJAMI I PYTANIAMI

W ramach warsztatów zostaną zorganizowane dwie sesje tematyczne w formie dwóch oddzielnych warsztatów.

W ostatnim kroku rejestracji na jej ostatniej stronie pojawią się linki do prezentacji on-line oraz link do TESTU sprawdzającego wiedzę.


Bezpośrednia współpraca ze szpitalami we wdrażaniu SPA i programu kontroli zakażeń. Spotkanie szkoleniowe z zespołami ds. antybiotykoterapii i zespołami ds. kontroli zakażeń szpitalnych dla szpitali przystępujących do współpracy, 15-16 listopada 2019 r., Warszawa

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na spotkanie szkoleniowe z zespołami ds. antybiotykoterapii i zespołami ds. kontroli zakażeń szpitalnych dla szpitali przystępujących do współpracy.

REJESTRACJA

Miejsce:

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa


Szkolenie z zakresu monitorowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i stosowania antybiotyków w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii zgodnie z zaleceniami ECDC, Warszawa 28 października 2019 r.

Do udziału w warsztatach zapraszamy lekarzy pracujących w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, pielęgniarki anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarki epidemiologiczne, członków zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych.

REJESTRACJA

Miejsce:

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa


Warsztaty dla lekarzy rodzinnych i innych praktykujących w lecznictwie otwartym oraz pielęgniarek i położnych na temat zasad racjonalnej antybiotykoterapii, diagnostyki i profilaktyki zakażeń pn. „Racjonalna terapia w praktyce pozaszpitalnej” 22 października 2019 r., Białystok

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza na warsztaty zorganizowane we współpracy z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny rodzinnej woj. podlaskiego Prof. dr hab. n. med. Sławomirem Chlabiczem

REJESTRACJA

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Sala konferencyjna nr 115 (I piętro),

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok