Warsztaty „Szkoła mikrobiologii klinicznej” (platforma e-learningowa)

Termin: 27.10 – 16.11 2020 r.

W ramach warsztatów zorganizowano dwie sesje tematyczne:

  • SESJA I – Rekomendacje EUCAST 2020
  • SESJA II – Wykrywanie karbapenemaz u pałeczek Gram-ujemnych – część 2

Aktualizacja 19.11.2020: Prezentacje i prawidłowe odpowiedzi z obu sesji są dostępne na dysku google:

LINK DO FOLDERU Z PREZENTACJAMI I PYTANIAMI (SESJA 1)

LINK DO FOLDERU Z PREZENTACJAMI I PYTANIAMI (SESJA 2)


Warsztaty dla lekarzy rodzinnych i innych praktykujących w lecznictwie otwartym oraz pielęgniarek i położnych na temat zasad racjonalnej antybiotykoterapii, diagnostyki i profilaktyki zakażeń pn. „Wybrane zagadnienia terapii i profilaktyki zakażeń”

Warsztaty zorganizowane we współpracy z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny rodzinnej woj. podkarpackiego lek. med. Robertem Miazgą

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną warsztaty prowadzone są w formie e-learningowej

Termin: 28.09-05.10.2020 r.


Warsztaty dla lekarzy rodzinnych i innych praktykujących w lecznictwie otwartym oraz pielęgniarek i położnych na temat zasad racjonalnej antybiotykoterapii, diagnostyki i profilaktyki zakażeń pn. „Wybrane zagadnienia terapii i diagnostyki zakażeń”

Warsztaty organizowane we współpracy z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny rodzinnej woj. podkarpackiego lek. med. Robertem Miazgą

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną warsztaty prowadzone są w formie e-learningowej

Termin: 15-22 czerwca 2020 r.


Warsztaty „Szkoła mikrobiologii klinicznej” (platforma e-learningowa)

WARSZTAT I – 25.11-02.12.2019 r. (przedłużony do 09.12)

WARSZTAT II – 02-09.12.2019 r. (przedłużony do 10.12)

Aktualizacja 06.02.2020: Prezentacje i prawidłowe odpowiedzi z obu warsztatów są dostępne na dysku google:

LINK DO FOLDERU Z PREZENTACJAMI I PYTANIAMI

W ramach warsztatów zostaną zorganizowane dwie sesje tematyczne w formie dwóch oddzielnych warsztatów.

W ostatnim kroku rejestracji na jej ostatniej stronie pojawią się linki do prezentacji on-line oraz link do TESTU sprawdzającego wiedzę.