Warsztaty dla lekarzy

Warsztaty dla lekarzy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii przygotowujące lokalnych koordynatorów działań związanych z profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem zakażeń

Warsztaty zorganizowane zostaną ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”

Termin:   29-30 listopada 2017 r. (warsztaty dwudniowe)
Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, Warszawa

Program warsztatów


Definicje zakażeń szpitalnych obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Definicje zakażeń związanych z opieką zdrowotną (HAI – ang. Healthcare Associated Infection)
zostały opracowane przez zespół ekspertów powołanych przez Europejskie Centrum Zapobiegania i
Kontroli Chorób (ECDC – ang. European Centre for Disease Prevention and Control) w 2009 roku w
celu ujednolicenia stosowanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej i krajach współpracujących
kryteriów rozpoznawania zakażeń w ramach monitorowania zakażeń.

Pobierz dokument


Strategia zapobiegania oporności na antybiotyki w szpitalu

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków zaprasza do współpracy szpitale do realizacji programu “Strategia zapobiegania oporności na antybiotyki w szpitalu”. Celem współpracy jest racjonalizacja stosowania antybiotyków, zwiększenia efektywności metod profilaktyki zakażeń szpitalnych i ograniczenie rozprzestrzeniania lekoopornych drobnoustrojów na terenie szpitala. Współpraca jest planowana na okres listopad 2017 – grudzień 2018. Program jest przede wszystkim przeznaczony dla szpitali posiadających co najmniej 300 łóżek oraz oddział intensywnej terapii. Program jest finansowany ze środków przeznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegółowy program współpracy i program spotkania:

SZCZEGÓŁY WPÓŁPRACY

PROGRAM SPOTKANIA


Program warsztatów szkoleniowych dla zespołów ds. antybiotykoterapii

Do udziału w warsztatach zapraszamy członków zespołów ds. antybiotykoterapii i osoby
zaangażowane we wdrażanie programu szpitalnej polityki antybiotykowej.

Termin:   3-4.11.2017
Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, Warszawa
Nocleg:  Uczestnicy warsztatów rezerwują i opłacają we własnym zakresie

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września b.r.

Program warsztatow